Toby died on 30 April 07 at 05h00 after an operation of a stomach twist. With him died a close friend.
Toby stierf op 30 april 07 om 05h00 na een operatie van een maagtorsie.Met hem verliezen we een echte vriend.

At first glance, he looks a bit BIG but he is the cutiest little dog you've ever met.

Hij lijkt op het eerste zicht wat groot maar hij is de liefste kleine hond die je ooit ontmoette.

No,he has no official pedigree (read his history) but for that, is he less sweet ? Besides, he's our family.
Neen hij heeft geen stamboom (lees zijn geschiedenis) maar zou hij daarom minder lief zijn ? Trouwens hij is deel van onze familie.
Toby aan het werk/Toby at work(pps)
Als je de site leuk vond, laat het ons en Toby weten.
If you liked the site, send us and Toby a mail.
(de fotoslide bovenaan bevat op dit moment 181 foto's)
(the photoslide at the top contains at this moment 181 pics)